България 1000 София ул. „Будапеща” № 17     E-mail: office@uosofia.com        Денонощен телефон за аварии: 0 700 11 233*

Ако желаете техническа консултация относно:

-    преглед на виза или устройствени планове по ЗУТ относно конфликт и засягане съществуващата мрежа улично осветление;
-    преглед на проекти за част: ВиК мрежи, Топлофикация, Телекомуникации, Ел. захранване, Газификация, Отводняване, Озеленяване (ландшафт), Пътна, контактни ел. мрежи и др./, относно конфликт и засягане съществуващата мрежа улично осветление;
-    преглед на проекти за улично осветление, относно конфликт и засягане съществуващата мрежа улично осветление;
-    изготвяне на изходни данни за проектиране на улично осветление и изготвяне на предписание за изместване на съоръжение за улично осветление;


е необходимо да ни посетите на адрес:

гр. София
ж-к. „Фондови жилища”
ул. „Подполковник Калитин” N:30
ет.2, стая N:1 – Деловодство към Технически отдел

„Улично осветление” ЕАД обслужва следните административни райони на Столична община: Слатина, Искър, Младост, Панчарево, Студентски, Изгрев, Средец, Лозенец, Овча Купел, Витоша и Триадица.

Как мога да се свържа с вас относно допълнителна информация?

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на:

тел: +359 2 831 00 45

Какво е приемното време на служба "Деловодство към Технически отдел"?

Колегите в служба "Деловодство към Технически отдел" са на Ваше разположение всеки работен ден, със следното приемно време:

от 8.00ч. до 12.00ч.

от 13.00ч. до 16.00ч.

Къде се намира ул. "Подполковник Калитин" N:30?

Map


Какво е необходимо да направя за да извършите исканата от мен услуга?

За да Ви бъде извършена услугата е необходимо, да подадете заявление в служба  "Деловодство към Технически отдел" .Образец на заявлението може да получите на място в деловодството или да изтеглите от тук в .pdf формат.


Какви документи е необходимо да подготвя за:

-    преглед на виза или устройствени планове по ЗУТ относно конфликт и засягане съществуващата мрежа улично осветление

1.    Заявление с точно описание на обекта (УПИ, административен адрес, инвеститор  на обекта, телефон за връзка с инвеститора/подателя на заявлението и лице за контакти).
2.    Скица с упоменатите улици в близост до обекта, както и самата улица на която се намира същият.


-    изготвяне на изходни данни за проектиране на улично осветление и изготвяне на предписание за изместване на съоръжение за улично осветление

1.    Заявление с точно описание на обекта (УПИ, административен адрес, инвеститор  на обекта, телефон за връзка с инвеститора/подателя на заявлението и лице за контакти).
2.    Кадастрална подложка(с приложена съществуваща и/или одобрена регулация) с обозначения участък, предмет на проектиране.


-   преглед на проекти за част: ВиК мрежи, Топлофикация, Телекомуникации, Ел. захранване, Газификация, Отводняване, Озеленяване (ландшафт), Пътна, контактни ел. мрежи и др./, относно конфликт и засягане съществуващата мрежа улично осветление;

1.    Заявление с точно описание на обекта (УПИ, административен адрес, инвеститор  на обекта, телефон за връзка с инвеститора/подателя на заявлението и лице за контакти).
2.    Инвестиционен проект по съответната част, съдържащ:
-   Ситуация;
-  Становище от съответното експлоатационно дружество

-   преглед на проекти за улично осветление, относно конфликт и засягане съществуващата мрежа улично осветление

1.    Заявление с точно описание на обекта (УПИ, административен адрес, инвеститор  на обекта, телефон за връзка с инвеститора/подателя на заявлението и лице за контакти).
2.    Проектът трябва да съдържа:
-    Обяснителна записка;
-    Количествени сметки;
-    Светлотехнически изчисления;
-    Ситуация – съществуващо и ново положение по съществуваща и/или действаща регулация;
-    Еднолинейни схеми на табла;
-    Конструктивна част;
-    Становище от ЕРП/”Електрохолд България” АД за точка на захранване


Какви са сроковете за изпълнение на заявената от мен услуга?

Срокове за изпълнение:
обикновена поръчка – 20 работни дни;
бърза поръчка – 5 работни дни
експресна поръчка – 3 работни дни;

Адрес

Централен офис:
България
1000 София
ул. „Будапеща” № 17

Телефон за връзка

Денонощен телефон за аварии:
0 700 11 233*

Пишете ни на

+359 070011233 - Краен потребител (инициатор) на номер „0700“ заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план. М-Тел - условия.
+359 2 931 12 10

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.