България 1000 София ул. „Будапеща” № 17     E-mail: office@uosofia.com        Денонощен телефон за аварии: 0 700 11 233*

Нашите фирмена политика и  култура изразяват принципите, които ни ръководят във всичките ни начинания, независимо дали са от пазарен, обществен или вътрешно-фирмен характер. Обогатявани от традициите и опита, вярваме, че бъдещето принадлежи на тези, които се поучават от грешките си и целенасочено следват пътя си напред и нагоре. Основната ни мисия е да запазим името си на лоялен партньор и  коректен изпълнител, удовлетворяващ потребителските нужди чрез висококачествени услуги, перфектно изпълнение и иновативни решения. За нас иновациите не са само елемент на бизнеса, а самият ни бизнес. Ние сме позитивни, учейки се от опита и традициите влагаме отговорност и вяра във всичко, което правим. Изграждаме дългосрочни партньорски отношения на базата на взаимна лоялност и коректност. Нуждите на клиентите ни са наш основен приоритет. Стремим се да отговорим на техните изисквания за ефективност и срочност при изпълнение на поетите ангажименти, подхождайки с висока социална ангажираност.

Отговаряйки на съвременните изисквания за високо качество и иновативност, непрекъснато инвестираме в технологично обновление и развойна дейност. Текущите планове са реализация на амбициозна инвестиционна програма за модернизация на наличните съоръжения, резултатно управление и повишаване качеството на предлаганите услуги. 

Имаме ясни стратегически цели -  внедряване на съвременни технологии, повишаване на енергийната ефективност съгласно стандартите на Европейския съюз, въвеждане на автоматизирана система за управление на уличното осветление, както и усъвършенстването й  в частта контрол на консумираната електроенергия и  изпълнение на пилотни иновативни проекти. 

Непрекъснато инвестираме в човешките ни ресурси, защото квалифицираният и мотивиран персонал с творчески поглед и силен колективен дух е 100% гаранция за успех. 

В „Улично осветление“ ЕАД е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ), която въвежда общ подход за интегрирано прилагане на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 (качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд).

Декларация към политиката по ИСУ, моля натиснете тук.

Адрес

Централен офис:
България
1000 София
ул. „Будапеща” № 17

Телефон за връзка

Денонощен телефон за аварии:
0 700 11 233*

Пишете ни на

+359 070011233 - Краен потребител (инициатор) на номер „0700“ заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план. М-Тел - условия.
+359 2 931 12 10

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.