България 1000 София ул. „Будапеща” № 17     E-mail: office@uosofia.com        Денонощен телефон за аварии: 0 700 11 233*

Живачните лампи с коригиран спектър бяха въведени през 1963 год., като постепенно стесниха областта на приложение на луминесцентните и нажежаемите лампи.
Използването на разрядни лампи даде възможност за качествен скок в развитието на уличното осветление у нас.

Нивото на осветеност на редица магистрали и улици бе увеличено неколкократно като едновременно с това бяха подобрени светлотехническите и експлоатационните параметри на осветителните уредби.
Представа за развитието на външното осветление на София през следващите 10 години може да се получи от следните статистически данни на ДП „Електроснабдяване - Столично":

Специфичната консумация на електроенергия на жител в София през 1962 год. е следната:

  • Битови нужди - 300 kWh /ж.
  • Улично осветление - 14,4 kWh /ж.
  • Двигатели, осветители на общ. сгради и пром. предприятия - 601,3 kWh /ж.
  • Градски ел. транспорт - 71,3 kWh /ж.

Общо    987 kWh /ж.
Общото потребление на електроенергия за улично осветление и битови нужди през 1961 год. е 271 kWh / ж. и нараства през 1970 год. на 767 kWh / ж.
Непрекъснато  се увеличава делът на кабелната мрежа за улично осветление: 1962 год. - 180,0 km, 1966 год. 299,20 km, 1970 год. - 365,25 km. Дължината на кабелната мрежа за улично осветление към 1970 год. е около 50% от кабелната мрежа за общо електроснабдяване.
Според наличните статистически данни към 1960 год. улиците на София са осветявани от 18082 осветители:
-    3821 луминесцентни осветители монтирани на стоманено тръбни стълбове по централните улици и булеварди и главни изходящи транспортни артерии;
-    496 осветители за аксиално осветление с нажежаеми лампи 750 W по улиците „Раковски", „Граф Игнатиев" и булевардите „Хр. Ботев", „Скобелев", „Патриарх Евтимий" „Васил Левски", „Княз Дондуков", „Волгоград";
-    13765 осветители с нажежаеми лампи 60, 100 и 200 W монтирани на стоманено тръбни, стоманобетонни и дървени стълбове по останалите градски улици.
В извънградската част на София общият брой на осветителите през 1959 год. е 6486, монтирани обикновено през стълб. Уличното осветление е целонощно.
За управление на уличното осветление се използват 350 автомата с часовников механизъм като 44 броя са с ръчно навиване на часовниците и ръчно нагласяване на времето за включване и изключване на уличното осветление с астрономическа шайба, т.е. с автоматична календарна корекция. Автоматите са монтирани в трансформаторните постове или в касетите за улично осветление. От проведените тогава светлотехнически измервания са установени осветености от 0,2 до 0,8 lx по улиците без луминесцентно или аксиално осветление.
Експлоатацията на столичното улично осветление е била затруднена от недостатъчната механизация на работата и бедния автомобилен парк. Предприятието по това време е разполагало с 10 товарни коли, 6 леки автомобили и два мотоциклета с кош. Освен това автомобилния парк е бил в голяма степен морално и физически амортизиран. Предприятието е разполагало само с една моторна автостълба „Магерус", което много затруднявало обслужването на аксиалните осветители и монтираните на високи стълбове осветители.

Към 1967 год. уличното осветление е ползвало следната електрическа мрежа:
  • Въздушна мрежа за комунално - битови нужди и улично осветление -1487,05 km;
  • Кабелна мрежа за улично осветление - 299,19 km;
  • Въздушна мрежа за улично осветление - 38,98 km.
В таблица 12 е даден броят на осветителните тела и светлинни източници, монтирани в уличното осветление през 1967 год.
Уличното осветление се захранва от 478 касети за улично осветление, изнесени вън от трансформаторните постове и директно от 42 трансформаторни постове.
Управлението се осъществява с часовникови автомати с астрономическа шайба или с автомати с фотореле.
Една част от уличното осветление работи в двустепенен режим -целонощен и полунощно осветление.

Адрес

Централен офис:
България
1000 София
ул. „Будапеща” № 17

Телефон за връзка

Денонощен телефон за аварии:
0 700 11 233*

Пишете ни на

+359 070011233 - Краен потребител (инициатор) на номер „0700“ заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план. М-Тел - условия.
+359 2 931 12 10

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.